Krambua der Jærens Ærverdige Forening for Uisge Beathas Fremme så dagens lys i 1996.

Idéen om å starte en whiskyklubb på Nærbø ble unnfanget i november 1996. Klubbens formål er å skape et maskulint, sosialt samvær til fremme for kunnskap, ferdighet og glede omkring whiskyens historie, utbredelse og nytte for den enkelte og samfunnet.

Ved utgangen av 1996 hadde klubben 14 medlemmer. Siden vokste klubben jevnt og trutt til det i 2006 var 96 medlemmer. Det var besluttet at 96 skulle være taket på antall medlemmer, så fra 2006 måtte det innføres venteliste. Ved feiringen av klubbens 25-årsjubileum i 2021, var det fortsatt 96 medlemmer og hele 55 tålmodige sjeler som ventet på å bli tatt opp i klubben.

Det var ikke bare-bare å starte whiskyklubb på Nærbø. Alkohol var litt fy-fy. Men helt fra starten av har klubben blitt oppfattet som seriøs og blitt vel ansett. Det henger kanskje sammen med at medlemmene er skikkelige og oppfører seg voksent og korrekt. Og at klubben alltid har søknader og øvrige formalia i orden. Whiskyfagmessa er nå definert som eget punkt i Hå med tanke på tildeling av skjenkeløyve, og samarbeidet med Hå kommune er både konstruktivt, tett og hyggelig.

Program for klubbåret 2023

Styret i vår Ærverdige Forening
har fastsatt følgende møtedatoer for 2023
,
fredager og Whiskytime kl 20:00.

  • 10.03.23 – Klubbmøte «Halvblindsmaking».
  • 12.05.23 – Klubbmøte.
  • 09.06.23 – Klubbmøte.
  • 01.09.23 – Klubbmøte «Når mørket senker seg».
  • 27.10.23 – Kl. 19:00 «En oppdagelsesreise i whisky». Åpen MasterClass med Callum Berney fra Daracha.
  • 24.11.23 – Julemøte.
  • 26.01.24 – Årsmøte.